Les formules médicinales : YIN QIAO TANG

« Retour à la liste

YIN QIAO TANG

Décoction de JIN YIN HUA et LIAN QIAO

Composition :
4.94g DAN ZHU YE
2.35g GAN CAO
12.46g JIN YIN HUA = REN DONG HUA
7.52g LIAN QIAO
9.87g MAI MEN DONG = MAI DONG
9.87g SHENG DI HUANG

Mémo : Traitement (purgation) de la Chaleur du Yang Ming (atteinte externe) ayant éliminée l'accumulation interne mais ayant blessé le Yin, la maladie persistant sur le Biao.