Les formules médicinales : YU NÜ JIAN

« Retour à la liste

YU NÜ JIAN

Décoction de la femme de jade

Composition :
6g MAI MEN DONG = MAI DONG
6g (HUAI) NIU XI
15g SHI GAO
12g SHU DI HUANG
6g ZHI MU

Origine : JING YUE QUAN SHU

Mémo : Feu de l'Estomac (et montée) blessant le Yin (des Reins).