Les formules médicinales : ZHU LING TANG (2)

« Retour à la liste

ZHU LING TANG (2)

Décoction de ZHU LING (2)

Composition :
1g DENG XIN CAO
10g CHUAN MU TONG
10g SANG BAI PI
10g ZHU LING

Origine : ZHENG HE SHENG JI ZONG LU

Mémo : Oedème, dysurie par Humidité Chaleur de la Vessie