Les formules médicinales : ZI SHEN TONG ER TANG

« Retour à la liste

ZI SHEN TONG ER TANG

Décoction pour enrichir les Reins et libère l'ouïe

Composition :
6g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
6g BAI ZHI
6g CHAI HU
6g CHUAN XIONG
6g DANG GUI
6g HUANG BAI
6g HUANG QIN
6g SHENG DI HUANG
6g (cu zhi) XIANG FU
6g ZHI MU

Mémo : Acouphènes ou Hypoacousie par Déficience de Yin du Foie et du Rein, Déficience de Sang du Foie avec montée de Feu