Medicinal Plants : QIAN JIN ZI (shuang) = XU SUI ZI (shuang)

« Back to the list

千金子(霜)=续随子(霜)

QIAN JIN ZI (shuang) = XU SUI ZI (shuang)

Euphorbia Lathyris L.

Nature : Warm (Wen)
Tastes : pungent, acrid (xin) -
Tropisms : Liver (gan) - Large intestine (da chang) - Lung (fei) - Kidney (shen) -